english czech
Úvod2 arrow Lost Password arrow Rozhlasové úvahy 6 - V.V.

Rozhlasové úvahy 6 - V.V.

Napsal: MaNa
13.01.2010

Úvahy nad léčivou studánkou

Poutní místo Sudějov Nedaleko od Uhlířských Janovic se ukrývá podmanivé barokní poutní místo postavené nad studánkou s léčivou vodou. Sudějov. Již v 17 století byla rozpoznána léčivá moc zdejšího pramene a postavena nad ním dřevěná kaple. Ta byla v 18. století, přesně roku 1724, nahrazena jednolodním kostelem se zajímavým průčelím. Stavebníkem byl Karel Jáchym Breda, jehož honosný znak najdeme nad portálem. Ke kostelu byly přistaveny trojkřídlé ambity a kaple. Dispozici poutního místa doplňuje nezbytné schodiště, mohli bychom ho nazvat svatými schody, na kterých nás vítají kamenné sochy usmívajících se, a tedy vědoucích, andělů.

To vše pod laskavým dohledem svaté Anny, jejíž socha na nás shlíží z výšin barokního průčelí.
Osudy všech míst jsou skloubeny s osudy člověka, s jeho dějinami. Poutní místo v Sudějově bylo kdysi velice živé. Hlavní pouť tu byla vždy v neděli po svaté Anně, tedy po 26. srpnu.
Poutní místo mělo vliv na své okolí. Kolem posvátné studánky vznikla  barokní obec, která sloužila zbožným poutníkům. Proudili sem z celých Čech a dokonce i z Uherska. Barokní zbožnost skončila a věk osvícenství posvátným vodám nepřál. Za napoleonských válek místo zpustlo. Roku 1819 musely být ubourány ambity, protože nebylo peněz na opravu. Co na tom, že je v době slávy vymaloval sám Václav Kramolín...

Snad největší ztráta potkala kostel nedávno, v devadesátých letech dvacátého století. Kostel byl opakovaně vykraden a zmizely zejména všechny sochy z oltářů. Kde je jim konec nebudeme raději předpokládat. Takto zhanobené posvátné místo se v současnosti začíná rekonstruovat a léčivá voda stále vyvěrá z hlubin země. Vždy symbolem života, vždy symbolem spojení s nebesy, neboť odtud přichází v podobě deště, vždy prvopočátek jsoucího, vždy dokonalá materia prima. Tak jak jsou všechny stavby pomíjivé a zhanobitelné, tak je voda věčná a věčně čistá. Ta v Sudějově navíc léčí...
Do kaple umístěné nalevo od poutního areálu je stažen silný pramen, jenž tu s nebývalou intenzitou chrlí z nitra země své vody, přímo pod naivním obrazem svaté Anny. Co chvíli tu zastaví auto a někdo trpělivě čeká, až se mu naplní přivezené plastové nádoby. O pověrách tu nepadne ani slovo, spíše se při čekání mlčí.
U sudějovské studánky si uvědomíme, že současný svět hýří návody pro zdravý život. Výrobci léků nás téměř denně ubezpečují o spolehlivé zázračnosti svých výrobků. Zdraví je totiž nesmírně výnosný obchod. Obchod s iluzemi.
Recepty zdravé a nejzdravěj0ší výživy, zvulgarizované příručky jógy, fitcentra, žurnalisticky podané moudrosti Orientu, zaručené léky a multivitaminy, také naprosté podvody, to vše nás dennodenně přesvědčují, že klíč k našemu zdraví máme v ruce. Stačí když...
Správně a zdravě žít je přece tak prosté. Pro každého je něco připraveno, receptář je jednoduchý, srozumitelný. A hlavně nevyčerpatelný. Na obálkách časopisů, těch které nahradily čtení a studium knih, se na nás smějí dokonale zdraví,  úspěšní a krásní lidé. Jejich zcela unifikované a prefabrikované úsměvy naznačují, že právě takovými bychom mohli být. Stačí když...
Chcete být jako oni? Tak zní zásadní otázka, kterou si pokládá lidstvo na počátku 21. století. Odpověď je jasná. Jednoznačná. Oni jsou totiž tak podobní našim naivním představám novodobých bohů. Svou nesmrtelnost stavějí na odiv zcela přesvědčivě.
A tak nás ze všech stran zdárně přesvědčují o tom, jak máme žít. Zdravě žít. Šťastně. Nikdo nám již delší dobu nepoložil závažnější otázku – PROČ? Proč žít? V tom nám v časopisech neporadí, o tom se nemluví, tato otázka je jako by byla pod úrovní moderního člověka. Je to přece otázka zastaralá a lidstvo si ji bez jednoznačné odpovědi pokládá tisíce let.
A přece se v tomto zásadním PROČ ukrývá vztah ke světu a jeho metafyzickým hodnotám, které jsou skutečným pokladem lidstva. V takto položeném PROČ se totiž lidské a metafyzické spojuje v jeden celek, který se stává pevně stanoveným cílem. V tomto PROČ je také ukryto sebeobětování soucit, láska a víra v sebe sama.
Když se budeme i nadále ubezpečovat JAK žít, vydáme se na zcela falešnou cestu ke zcela falešným rájům. K bulvárním rájům nasládlé spokojenosti. K nebezpečným iluzím, které nám barevnými fotografiemi zakrývají poněkud černobílou a drastickou skutečnost, že žijeme ve značně nemocném světě. Být tedy zdravým v nemocném světě? To si značně protiřečí! Současný svět trpí stejnou chorobou jako my. Toto uvědomění by mohlo být očistné. Nemůžeme přece sobecky léčit sebe, aniž bychom něčím přispěli k vnější léčbě světa. U posvátného pramene v Sudějově by nás mohlo napadnout jak...

Poslední úprava: 11.07.2011

MALVERN knihkupectví

Adresa: kavárna Božská lahvice, Italská 13, Praha 2 Vinohrady. Otevřeno  pondělí - sobota od 10 do 22 hodin.
Kompletní nabídka knih též na e-shopu www.malvern.cz

Kontakt: , tel. 724 245 245.

Související odkazy

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.