english czech
Úvod2 arrow Lost Password arrow Rozhlasové úvahy 2 - Václav Vokolek

Rozhlasové úvahy 2 - Václav Vokolek

Napsal: MaNa
13.01.2010

Most nad peřejemi

Toušice - barokní most Při svém putování prastarou vlašimskou krajinou jsem zabloudil do nenápadné vsi Toušice. Ty leží zhruba 3km od Vlašimi, v kotlině velice romantického Vavřineckého potoka. Nezašel jsem do Toušic náhodou, věděl jsem o zdejší archeologii a chtěl jsem se s tímto místem seznámit. Je zde archeologicky prokázáno velice staré osídlení, které mohlo i v pravěku souviset s nedalekou Kouřimí.

Nejstarším nálezem je tu objev skříňového hrobu, jenž dokazuje, že zde před nějakými šesti tisíci lety žili lidé.
Pozůstatky zemřelého byly uloženy v jakési kamenné skříni, odtud název skříňový hrob, která je zbudována buď z větších plochých kamenů nebo z menších pospojovaných hliněnou maltou. Z plochých kamenů jsou kolmé stěny, podlaha a strop. Skříňové hroby připomínají drobné dolmenové komory z megalitického období, kterým možná předcházely a byly jakýmisi miniaturními megality..
Takto složitě budované hroby dokazují velice strukturovanou víru v posmrtný život a jistě souvisely s jeho tehdejším jednoznačným výkladem. Do kamenných skříní se ukládaly dary, které souvisely s potřebami zemřelého pro cestu do zásvětí. Ale možná byly vztahy nalezených předmětů a keramiky složitější, protože v tomto případě se archeologie opírá o pouhé hypotézy. Zvláštní je, že v některých kamenných skříních nebyly žádné lidské pozůstatky nalezeny. To je příklad mohylového pohřebiště ve Slatinkách na Prostějovsku. Pravěké kultovní manipulace s kostrami patří k velkým záhadám pravěku.
V regionálním muzeu v Kolíně jsou uloženy další nálezy z Toušic.V roce 1999 byly při stavbě bazénu nalezeny přímo v obci zbytky polozemnice ze 3. – 1. století před Kristem.  Ve výplni byl zjištěn překvapivý nález bronzové mističky vah a několik zlomků železných předmětů. Ve výplni se našlo také 593 úlomků keramiky. Keltská polozemnice je dalším fragmentem mozaiky zdejšího dlouhodobého osídlení.
Jedinečnou památku najdeme v Toušicích za vsí, cestou podél potoka směrem na Zásmuky. Nad divokými peřejemi se doslova tyčí  mohutný pětiobloukový kamenný most. Dnes cesta přes něj nikam nevede, ale musel být součástí nějaké významné historické komunikace. Uvádí se, že je z 18. století, ale mohl by být ještě starší. Je to skutečně monumentální stavba, která připomíná římské stavby v Alpách. Navíc atmosféra tohoto výjimečného místa je skutečně působivá. Jako bychom vstoupili do jedinečného obrazu z období romantismu.
V hukotu peřejí pod toušickým mostem si můžeme uvědomit, že most není jen praktickou stavbou, ale i starým symbolem. Je spojením mezi nebem a zemí, mezi jednou a druhou sférou, sjednocením člověka s božstvím. Kdysi, v mýtickém prapůvodním stavu se mohl člověk přecházet po mostě libovolně sem a tam, protože neexistovala smrt.
Dva břehy řeky, kterou je třeba přejít po mostě, představují dva protikladné světy a most je přechodem ze smrti do nesmrtelnosti, ze skutečnosti do neskutečného. Symbolika mostu také zahrnuje člověka jako prostředníka, jenž může zprostředkovat propojení mezi světy. Takový člověk, obřadník, kněz nebo šaman, má pak funkci jakéhosi prostředníka a tlumočníka vyšší vůle. Přejít most je v duchovním světě velkým činem.   
U mostu stojí žalostné zbytky rozsáhlého mlýnu s pilou. Prastarý mlýn jistě s mostem souvisel, tak jako v pouze staré literatuře uváděná tvrz. Život se tu dávno zastavil a most vede doslova odnikud nikam. Cesta za ním nepokračuje. Tímhle paradoxem je most v Toušicích ještě krásnější.

Poslední úprava: 11.07.2011

MALVERN knihkupectví

Adresa: kavárna Božská lahvice, Italská 13, Praha 2 Vinohrady. Otevřeno  pondělí - sobota od 10 do 22 hodin.
Kompletní nabídka knih též na e-shopu www.malvern.cz

Kontakt: , tel. 724 245 245.

Související odkazy

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.