english czech
Úvod2 arrow Lost Password arrow Rozhlasové úvahy 1 - Václav Vokolek

Rozhlasové úvahy 1 - Václav Vokolek

Napsal: MaNa
13.01.2010

Letmé připomenutí krásy

Lochy

Procházet krajinou, znamená vnímat její proměny. Malíři krajináři o tom věděli své, ale kde je jim konec? V současnosti zůstalo umělci opuštěné krajinářství v rukách amatérů a kýčařů a ti se podstatou proměn nezabývají. Jejich jediným cílem je líbivost, které obětují vše, včetně jakýchkoliv pocitů. Tím se poslední krajináři až příliš podobají nám všem a našemu vnímání světa. Proměny krajiny nejsou předvídatelné, to bylo například pro Claude Moneta skutečnou trýzní, a o to více jsou prchavé. Prchavé pocity! Ty skutečný tulák vyhledává, raduje se z nich a opouští je bez velké nostalgie. Proměnlivost je v tomto případě tak štědrá a přející. Prchavých pocitů není nikdy dost!

To vše si uvědomí člověk, který se v přírodě pohybuje často a zejména ten, jenž v ní trvale žije. Mnoho si bohužel neuvědomí nedělní výletníci, kteří jsou jen sezónními obdivovateli pohlednicových pohledů. Jsou přesvědčeni, ve své pochopitelné lačnosti, že jim nic neunikne, ale v tom se velice mýlí.
Snad právě pro svou deklarovanou sezónnost je krajina většinou pustá a prázdná.  Naštěstí není stále léto a dovolená, většinou nesvítí slunce a nerostou houby. To jsou pro krajinu dny utrpení a potupy. Kdysi mi jeden vynikající fotograf vše vyjasnil velice lapidárním sdělením: když je sluneční den a modrá obloha, tak žádný slušný fotograf nevyjde z domu...
Při své práci na esoterických Čechách se pohybuji krajinou v dešti, vím mnoho o vratkosti předpovědí počasí, vycházím v zimních dnech, i v sychravých podzimních. Teprve po těchto zkušenostech jsem pochopil, že krajina je krásná a podivuhodná, bez ohledu na roční doby a pomíjivou kvalitu počasí. Prostě za všech okolností. Skutečná krása krajiny je totiž čímsi věčným, co se jako odlesky odráží v našich pocitech.
Dávný člověk čas a krajinu vnímal jako nedělitelný celek, jenž mu souzněl s vesmírnými cykly, Proměny ročních dob byly cílem kultovních slavností zejména při slunovratech. Každé jaro bylo opakovaným stvořením světa a proto bylo zapotřebí obnovit plodnost země i lidí. Obnova světa nebyla ničím samozřejmých. Každá zima byla dílčím koncem světa a připomenutím světa mrtvých. Vnímání proměn času, které tak kontrastují s lidskými prchavými pocity, bylo mytologické a jako takové se nám v náznacích dochovalo.
Když jsem letos v zimě odjížděl na Čáslavsko, k podivuhodnému kostelu v Lochách, bylo to v půli ledna, tak jsem u poutní kaple v Lázni uviděl rozkvetlé bledule. V zahradách žloutly květy zlatého deště. Krajina byla navzdory lednu nádherně zelená a jarně vlídná. Voněla hlínou. A přece se jako podivná infekce šířila jakási panika, živená i medii. Katastrofa. Globální oteplování. Co to znamená? Co nás čeká?
Krása těch okamžiků lidem zcela unikla. Radost z prchavých pocitů se nekonala. Za pár dní napadl sníh. A opět katastrofa! Někdo vždy spočítá teplotní rekordy a výjimečnost nějakých hodnot. Byla to však jen nádherná zima, kterou jsme v katastrofických zprávách z dálnic jaksi přehlédli. Radost z bílého světa měli jen nejmenší děti. Viděl jsem, jak se ve sněhu válejí s rozkoší psů. Katastrofa, stěžovaly si ustarané maminky.
Tím vším se nevyslovuji proti obavám z globálního oteplování. Přitakám jen daleko důležitějšímu vědomí krásy. Ono je totiž zcela nadčasové a nezávislé na člověku. Ten si krásu může jen s pokorou uvědomovat jako trvalou hodnotu danou mu darem. Dopřejme si ho a dokažme ho přijmout.

MALVERN knihkupectví

Adresa: kavárna Božská lahvice, Italská 13, Praha 2 Vinohrady. Otevřeno  pondělí - sobota od 10 do 22 hodin.
Kompletní nabídka knih též na e-shopu www.malvern.cz

Kontakt: , tel. 724 245 245.

Související odkazy

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.