english czech
Úvod2 arrow Přednášky arrow Přednášející

Přednášející


Václav Vokolek

Václav Vokolek


* 1.1.1947 Děčín
studia pedagogická a dějin umění
v současnosti přednáší dějiny umění a tvůrčí psaní na Vyšší odborné škole publicistiky
mobil 774 828 390, email


Rozhlas: Pravidelná spolupráce s ČRo 3 – Vltava (pořad Esoterické Čechy) a se stanicí Praha (pravidelné úvahy)

Vydané knihy:

Literatura:
Nápisy (vlastním nákladem, 1992)
Lov žen a jiné odložené slavnosti (GMA, Praha 1993)
Ten který (Turské pole 1993)
Triptych ( Petrov 1995)
Pátým pádem ( Triáda, Praha 1996)
Zříceninový mramor ( Torst, Praha 1996)
Pán z Halabákova ( Vera, Praha 1997)
Tanec bludných kořenů ( Host, Brno 1998)
Cesta do pekel ( Triáda, Praha 1999)
Unangenehme Geschichte /Cambria, Hildesheim 1999)
Krajiny vzpomínek (Triáda, Praha 2000)
Hercynský les (Periplum, Olomouc 2000)
Okolím Bábelu (Votobia, Olomouc 2000)
Nejsme jako my ( spolu s J. Strašnovem – Votobia, Olomouc 2001)
Příliš pozdní léto (Periplum, Olomouc 2003)
Krajinomalby (Omen, Praha 2004)
Exily a úkryty v české krajině, ( Garammond 2006)
Obrysy a obzory, (Omen 2007)
Obrazy ze Staré říše (Mladá fronta 2008)
Zástavy srdce (Mladá fronta 2008)
Očarované kameny (Omen 2010)
Mytologie zahrádkářské kolonie (Malvern 2010)

Odborné knihy:
Pohled s druhé strany (spolu s M.Pekárkem – Pragma, Praha 1998)
Tajemství zdraví a naděje (spolu s M. Pekárkem – Eminent, Praha 2000)
Tajemství geopatogenních zón (spolu s E. Andresem – Eminent, Praha 2002)
Esoterické Čechy 2.-9. díl ( s J. Kuchařem,Eminent)
Svět posvátných kamenů 1. - 2.díl (Eminent 2005, 2006)
Český Krumlov město mystické růže (Eminent 2008)
Neznámé Čechy - posvátná místa středních Čech (Mladá fronta 2009)
Neznámé Čechy - posvátná místa středních Čech 2.díl (Mladá fronta 2010)
Neznámé Čechy - posvátná místa severozápadních Čech 3.díl (Mladá fronta 2011)
Cestami zelených mužů - spoluautor (Malvern 2010)

Zhudebněné texty: Mikoláš Chadima, Milan Jakobec, Petr Piňos a Zuzana Dumková ( CD Očarované kameny), Jakub Pech a David Peltán (CD Tao vody a tuše)

Almanachy, sborníky:
Krajiny milosti (Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1994
Stopy blesku (Vera, Praha 1996)
Kabinet smíchu (Vera, Praha 1997)
Hospody a pivo v české společnosti ( Academia, Praha 1997)
Lásky a nelásky (Vera, Praha 1998)
Na ostrzu płomenia (W drodze, Poznaň 1998
Století lásky a nenávisti (Knižní klub, Praha 1999)
Od břehu k horám (Votobia, Olomouc 2000)
LeseReise Bőhmen ( Vitalis, Furth im Wald, 2001)
Ryby katedrál (Petrov, Brno 2001)
Pegasovo poučení (Paseka, Praha 2002)
Traurige Wanderungen durch Bőhmen (Evropské Comenium 2001)
Pomosty (Wroclaw 2003)
Město D., Nomisterion 2004
S tebou sám ( Dauphin 2005)
Báseň mého srdce, Host a Litterula 2005

Publikoval v časopisech: Host, Souvislosti, Literární noviny, Tvar, Ateliér, Moderní analfabet, Proglas, Humus, Neon, Aluze, Regenerace, A2 aj., redaktorem časopisu Host a šéfredaktorem Souvislostí

Výběr ze samostatných výstav: 1968 Litvínov, 1969 Gelsenkirchen, 1977 Praha, Blansko, 1978 Brno, 1979 Wroclaw, Olesnica, 1980 Budapest, 1981 Walbrzych, 1984 Bremen, 1984 Olomouc, 1985 Praha, 1987 Kostelec nad Č. Lesy, 1990 Roztoky u Prahy, 1991 Děčín, 1995 Plzeň, 1998 Praha, 2003 Olomouc, Děčín, 2004 Plzeň (retrospektiva), 2005 Praha, PardubiceVýtvarné realizace:
1987 Zeď z písmen v Galerii H, Kostelec nad Č. Lesy
1998 Ocelové haiku, Londýn
2000 Das őffene Buch, Hǖnfeld, nástěnná malba
21 ilustrovaných knih

Zastoupen v galeriích: Národní galerie (v expozici), Galerie Louny, Galerie Pardubice, Dům umění Olomouc, BWA Wroclaw, Galerie Cyrany, Stálá expozice na zámku v Bystřici pod Hostýnem (spolu s Vojmírem Vokolkem), Klášter Plasy (mezinárodní expozice)

Ivan O. Štampach

Samutovský portrét Ivana Štampacha


* 18. února 1946 v Praze

Studium:
pedagogická fakulta Univerzitě Komenského Bratislavě
filosofie a pedagogika na dnešní Masarykově univerzitě v Brně (administrativně předčasně ukončeno pro odsouzení za přípravu na podvracení republiky)
podzemní tajné studium teologie
teologická fakulta Poznaň (externí studium a zkoušky k doktorátu teologie)

Působí mj. na těchto školách:
Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, katedra religionistiky a filosofie
Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta (externě)
Jabok, vyšší sociálně pedagogická a teologická škola

Vydané knihy (autor nebo spoluautor)
• Pojetí zázraku u sv. Tomáše a v současné fundamentální teologii, Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů, 1991
• Sekty, Pastorační středisko pražské arcidiecéze, Praha 1992
• Malý přehled náboženství, Státní pedagogické nakladatelství, Praha a vydavatelství Sursum, Tišnov 1992
• Život, Duch a všechno. Duchovní směry nového věku, Sursum, Tišnov 1993
• Sekty a nová náboženská hnutí. Naděje a rizika, Pedagogické centrum, oddělení alternativního školství a výchovy k rodičovství, Praha 1993 (metodický list)
• Štampach Odilo, Pribula Marek: Nádej a riziká siekt a nových náboženských hnutí, Datapress, Prešov 1995; překlad publikace Sekty a nová náboženská hnutí. Naděje a rizika, Oliva Praha, 1994 s dvěma přidanými kapitulami slovenského spoluautora
• Sekty a nová náboženská hnutí. Naděje a rizika, Oliva Praha, 1994
• Nástin ekumenické teologie. Informace a úvahy s ohledem na českou ekumenickou situaci, Karolinum, Praha 1995
• Mello, Anthony de: Sádhana. Cesta k Bohu, Cesta, Brno 1996, předmluva k českému vydání
• Buddhismus - jeho tradice a současné působení v západní civilizaci, Pastorační středisko, Praha 1997
• kol.: Antroposofie a křesťanství. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997 (předmluva k českému vydání)
• kol.: Encyklopedie náboženství. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997 (předmluva a redakční a autorská spolupráce na části hesel v české verzi)
• Hanuš Jiří: Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem, CDK, Brno 1997
• Náboženství v dialogu. Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie, Portál, Praha 1998
• Panikkar Raimon: Trojice. O mystické sounáležitosti mezi lidmi, Cesta, Brno 1998, Předmluva k českému vydání, s. 7 - 11
• Huxley Adlous: Šedá eminence, Avatar, Praha 1998, Doslov, s. 287 - 290
• Fontana David: Kniha meditačních technik. Psychologicko-duchovní uvedení do západních i východních meditačních tradic, Portál, Praha 1998, Předmluva k českému vydání, s. 7-8
• Otto Rudolf: Posvátno. Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě, Vyšehrad, Praha 1998, Předmluva, s. 9 - 14
• Hanuš Jiří: Bardzo czujne marzenia. Rozmowy z Odilo Štampachem OP, W drodze, Poznaň 1999; překlad publikace Snění v plné bdělosti
• A nahoře nic - O možnostech postmoderního člověka žít duchovně, Portál, Praha 2000
• Anthroposofie, Votobia, Olomouc 2000
• Tušili světelné záplavy, Cherm, Praha 2001
• Tycho, A. P.: Tak mnoho cest. Příručka o náboženství, sektách, New Age a nových náboženských směrech, Spolek moravských nakladatelů, Olomouc 2001 (předmluva a odborná spolupráce)
• Čaroděj dřímá v každém z nás. Rozhovory s Ivanem O. Štampachem (Správcová Božena), Lubor Kasal, Praha, 2004
• Fox Matthew: Příchod kosmického Krista. Uzdravení Matky Země a počátek globální renesance, Centrum pro studium demokracie kultury, Brno 2004, Doslov k českému vydání, s. 317 – 320
• kol.: Chléb sám tě neživí. Modlitby a průpovědi ke stolu, ed. Radomil Hradil, Fabula, Hranice 2004, Předmluva, s. 9 – 15
• Jandourek Jan: Když papež odchází, Petrov, Brno, 2005, Předmluva, s. 7 – 14
• Fox Matthew, Sheldrake Rupert: Fyzika andělů. Dialogy o nadlidských sférách a kosmických inteligencích, Elfa, Praha 2006, Předmluva k českému vydání, s. 11 – 15
• Přehled religionistiky, Portál, Praha, 2008
• Hans Küng, teolog na hraně (s Karlem Flossem, Hermannem Häringem a Pavlem Hoškem), Dingir, Praha, 2008
• Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2008 (kapitoly Religionistika, s. 11 – 45 a Křesťanství, s. 207 – 240)
články (výběr)
• Typologie náboženství ve sborníku Stav a perspektivy studia náboženství v Československu (sborník ze stejnojmenné konference pořádané Společností pro studium náboženství v Libicích 19.-21. září 1990), Společnost pro studium náboženství a ÚVSV ČSAV, Brno 1990
• Dominikánská ediční aktivita ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století ve sborníku Náboženství v českém myšlení - první polovina 20. století (sborník z konference pořádané Ústavem etiky a religionistiky a katedrou filosofie FF MU Brno 14 a 15.10.1992 v Brně), Ústav etiky a religionistiky, Brno 1993
• Denotát posvátna v současném mezináboženském dialogu ve sborníku O posvátnu (sborník z kolokvia pořádaného Křesťanskou akademií Praha a oddělením religionistiky katedry filosofie FF UK v Praze ve dnech 26. a 27.10.1992), Česká křesťanská akademie, Praha 1993
• Pluralita jednota v církvi, ve sborníku Vtělení, vykoupení, církev, Česká křesťanská akademie, Praha 1997, s. 82 - 86
• Mezináboženské vztahy po II. vatikánském koncilu, ve sborníku Ve znamení naděje. proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu (uspořádal Hanuš Jiří), CDK, Brno 1997, s. 9 - 23
• Modernismus, koncil a pokoncilní vývoj ve sborníku Budoucnost modernismu? Ročenka Getseman, Síť, Praha 1999, s. 29 - 36
• Feminismus a duchovní život ve sborníku Nové čtení světa 1) Feminismus devadesátých let českýma očima (uspořádali Chřibková Marie, Chuchma Josef, Klimentová Eva), Marie Chřibková, Praha 1999, s. 211 - 218
• Satanismus - jeho kořeny a souvislosti ve sborníku Satanismus. Oliva, Praha 1997, s. 3-12
• Tolerance a dialog v kontextu teologie a filosofie ve sborníku Sókratés - filosofie, výchova, vzdělávání. Scholé filosofia, Liberec 1997
• Smrt v současném náboženském myšlení ve sborníku Krásná smrt? (sborník ze semináře konaného 7. a 8.listopadu 1997 v Praze), Ekumenická akademie, Praha 1999, s. 10 - 16
• Xenofobie - biologie - postmoderna - dialog ve sborníku Česká xenofobie, uspořádal Petr Žantovský, Votobia, Praha 1998, s. 138 - 140
• Dluhy křesťanské teologie vůči judaismu ve sborníku „Pouštěj svůj chléb po vodě" Sborník pro Milana Balabána, uspořádal Hoblík Jiří, CDK, Brno 1999, s. 186 - 190
• Náboženské spektrum České republiky ve sborníku Náboženství v době společenských změn, uspořádal Hanuš Jiří, Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 1999, s. 53 - 72
• Význam II. Vatikánského koncilu ve sborníku Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. Vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě, uspořádali Petr Fiala a Jiří Hanuš, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2000, s. 127 - 137
• Věřit? Ano, ale čemu? ve sborníku Cesty víry, uspořádal Fedor Gál, GplusG, Praha 2000, s. 87 - 101
• Věřit, ano, ale čemu? ve sborníku Slovenská literatúra v Prahe 2000, Slovensko-český klub, Praha 2000, s. 81 - 84 (úryvky ze stejnojmenného příspěvku ve sborníku Cesty víry)
• Živel země ve sborníku Šťastná hodina III. Hornické, metalurgické a alchymistické tradice Kutné Hory a jejich otisk v architektuře a výtvarném umění, Martin Bartoš-Kuttna, Kutná Hora 2001
• Jsme to, co jíme. Mezi Feuerbachem a nebeskou hostinou ve sborníku Náboženství a jídlo (eds.: Bubík Tomáš, Fárek Martin), Univerzita Pardubice, Pardubice 2005, ISBN 80-7194-800-4, s. 137 - 141
• Nahradila spiritualita náboženství? ve sborníku Spiritualita, Masarykova univerzita, Brno, 2006,s. 99 – 105
• Specifikum metodologie humanitních věd na příkladu religionistiky in Bubík Tomáš, Prázný Aleš, Hoffmann Henryk (eds): Náboženství a věda, Univerzita Pardubice, Pardubice 2006, s. 118 – 125
• Po nových stezkách ducha (Vyšehrad 2010) - přehled a analýza současné religiozity

Články v periodikách: Religio, Teologický sborník, Dingir, Literární noviny, Souvislosti, Revue Prostor, Perspektivy, Okruh a střed, Baraka, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, A2, Literární noviny.

Televize a rozhlas: Pravidelná spolupráce s Českým rozhlasem a Českou televizí (odborná spolupráce při přípravě tematických pořadů, vystoupení k religionistickým tématům)

Další minulé a současné odborné působení (výběr):
člen výboru České společnosti pro religionistiku
předseda Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů
místopředseda Českého helsinského výboru
místopředseda správní rady nadace Světový Étos – Centrum Prokopios
člen resortní vědecké rady Ministerstva práce a sociálních věcí
člen bioetické komise při Radě vlády ČR pro vědu a výzkum
člen hodnotícího panelu Grantové agentury české republiky
člen hodnotící komise grantové agentury Fond rozvoje vysokých škol
člen redakční rady časopisu Religio
člen redakční rady časopisu Dingir
člen Společnosti Ignáce Borna (odborná společnost při Společnosti Národního muzea)
člen vědecké rady Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
člen oborových rad doktorandského studia religionistiky na Filosofické fakultě UK Praha a Filosofické fakultě MU Brno

Pavel Turnovský

Pavel Turnovský

*19.VII.1950 11:30 SEČ v Praze
tel.: 724 123 419
e-mail:


Astrosymbolog, publicista, výtvarník surrealistické orientace (názorový okruh Auroboros). V sedmdesátých a osmdesátých letech člen alternativních rockových skupin Extempore, MCH Band, aktivista Jazzové sekce.
Studia: maturita na SVVŠ (1969), sanskrt na Jazykové škole u Dušana Zbavitele (1978-80), dálkově religionistika na Universitě v Cambridge na půdě podzemní university Charty 77 - prof. Milan Balabán (1987-89, nedokončil), považuje se za žáka Petra Kohouta - Lasenice, Františka Kabeláka, Dana Rudhyara, shifu Zhu Tiancai a shifu Zhai Hua (19. a 20. generace rodiny Cchen, Chenjiagou Taijiquan).
Opravdové setkání s astrologií na půdě výstavy Francouzské surrealistické skupiny "Princip slasti", jaro 1968. Dál studium předválečných astrologických děl v češtině, angličtině, francouzštině, polštině. Koncem 70. let příklon k siderealistické škole (Fagan-Bradley), začátkem 80. let objevuje Rudhyara a plně se přiklání k jeho pojetí astrologie jako symbolického jazyka, algebry života, která má vést k alchymii osobnosti. V roce 1991 setkání s americkou astroložkou Lynn Koiner a v roce 1993 setkání s Alexem Rupertim a Marief Cavaignac (RAH - Resau Astrologie Humaniste).

Zájem o astrologii, alchymii, kabbalu od jara 1968. Po maturitě v roce 1969 řada občanských povolání, od podzimu 1981 do podzimu 1992 pracoval jako strážný v pražské Loretě, kde hlídal poklad nezměrné ceny (pracoval na místě draka, hlídajícího poklad). Toto zaměstnání mu umožnilo věnovat 24 hodin denně studiu astrologie. V prosinci 1989 inicioval spolu s Michalem Kobalem setkání desítky pražských astrologů, na němž byla založena Astrologická společnost ČR. Od června 1990 do června 1996 byl jejím předsedou. Po tu dobu byl editorem revue KONSTELACE (20 čísel). V říjnu 1997 ukončil členství v Astrologické společnosti ČR pro názorové rozdíly na poslání sekce profesionálních astrologů. Byl také jedním z iniciátorů znovuvzkříšení Universalie - společnosti československých hermetiků (jaro 1989 - červen 1990), v níž zastával funkci tajemníka. V roce 1994 z Universalie odešel. Od roku 1992 vede vlastní školu humanistické a transpersonální astrologie, (od roku 2001 společně s paní Martinou Lukáškovou, MINTAKA - Centrála humanistické a transpersonální astrologie), kterou do jara 2005 prošlo na tisíc studentů. Od podzimu 1993 profesionální astrolog. Od roku 1996 animoval ISTA - Informační servis pro transformaci astrologie, informační síť studentů jeho školy, od roku 2002 vedl IRS - INSTITUT RUDHYAROVSKÝCH STUDIÍ, od 1996 vydává revue REZONANCE (www.rezonance.cz), která vycházela společně s revuí TransForMotor paní Martiny Lukáškové (www.transformotor.cz ). Od roku 1995 spolupracuje s Jiřím Nitschem a Jindřichem Bulou na řadě původních českých astrologických programů Johannes (www.johannes.cz). V roce 1994 spoluprodukoval 1. Evropský astrologický kongres v Praze (1.EAK), byl spoluautorem ideového schématu 2. Evropského astrologického kongresu v roce 1997. V říjnu 1995 úspěšně hájil v "živém" TV pořadu Aréna moderní astrologii proti kritikům z řad skeptických přírodovědců a fundamentalistických evangelických teologů. Od roku 1995 spolupracuje se svým přítelem Ladislavem Moučkou a jeho nakladatelstvím "Půdorys", kde rediguje "Kosmoontologickou řadu", v níž vycházejí zejména české překlady děl Dana Rudhyara. Je autorem knihy "Rozloučení s tradiční astrologií" (Půdorys 1994, 2. rozšířené vydání 2003), jejímž spoluautorem je dr. Emil Heinl statí "Stručné dějiny astrologie". Je autorem stovek novinových a časopiseckých článků na různá astrologická témata, spolupráce jmenovitě s časopisem Reflex 1990-1992, Večerník Praha 1993, Astro 1994-95, 2002, Dotek 1999, Regena, Regenerace 2005, Analogon, vystupoval v desítkách televizních a rozhlasových pořadů a diskuzí, měl stovky přednášek na různých místech. Nejdůležitější přednášky: "Hledání nového mýtu - astrologie a umělecká avantgarda 20. století" (1. EAK Praha 1994), "Rudhyarův bod transformace v praxi" (2. EAK Praha 1997), "The soli-lunar relation, index of personality growth and transformation on different levels" (Mezinárodní astrologický kongres, Budapest, srpen 1999). V roce 1997 spolupráce na multimediálním a hudbním CD-ROM "Bird of Paradise", věnovaném alchymii, císařovi Rudolfu II. a fugám alchymisty Michaela Meiera Atalanta fugiens. Od roku 1998 spolupráce s Josefem Žáčkem na České astrologické stránce www.astrologie.cz kterou rediguje v duchu humanistické a transpersonální astrologie. V roce 2001 spolupráce na Etických zásadách humanistického a transpersonálního astrologa - astrosymbologa. V letech 2004-09 člen Sdružení pro rudhyarovská studia.
Zabývá se individuální a mundánní astrologií. Používá tropický zodiak, ale zohledňuje i precesi. Od poloviny 80. let používá výhradně Campanův systém domů. Pracuje s nativitou - radixem, jako aktualizační metody používá koherentní systém tranzitů a revolucí (soláry, lunáry a quotidiany, soli-lunáry), lunačních cyklů v sekundárních direkcích. K dalším oblíbeným prvkům a postupům patří pohyb galaktického centra, sabiánské symboly, astrokartografie a relokace nativity, věnuje se rektifikacím nejistého času narození a synastrii (astrologie mezilidských vztahů a skupin lidí).
Astrologické konzultace vede zásadně jako nedirektivní dialog. Společně s Mintakou - Centrálou humanistické a transpersonální astrologie Martiny Lukáškové nabízí kurzy v prezenční, dálkové a korespondenční větvi:
Základní kurz humanistické a transpersonální astrologie (2 roky)
Synastrie - astrologie mezilidských vztahů
Mundánní (politická) astrologie
Rektifikace (zpřesnění času narození)
Sabiánské symboly v astrologické a osobní praxi
Mistrovství v SW Johannes

Výtvarná činnost: řada autorských a skupinových výstav doma i v zahraničí (Francie, Německo, Velká Britanie, Skandinávie, Japonsko), spolupráce s časopisy Jazz Bulletin, Analogon, Host, Crescel Noire, Flagrant Delit.

Biografie:

 • Day, Barbara: Sametoví filosofové (Brno 1999)
 • Host č.4 (Brno 1988)
 • Chadima, Mikoláš: Alternativa (Brno 1992, samizdat 1985)
 • Kouřil, Vladimír: Jazzová sekce v čase i nečase (Praha 1999)
 • Splátka na dluh (Praha 2000)
 • Srp, Karel: Výjimečné stavy - Povolání Jazzová sekce, (Praha 1994)
 • Uni 3/1997 rozhovor s Vladimírem Kouřilem

Biografické heslo:

 • "Kdo je kdo" (2005),
 • "Kdo je kdo" (2002),
 • "Astrologie - Kdo je kdo" (2001)
 • "Who is…? V České republice" (2002),
 • "Who is who in international leadership", The American Biografical Institute, 2000.

PhDr. Jitka Bílková, Ph.D.

Jitka Bílková

* duben 1965
email:

Po absolutoriu konzervatoře studium na FF UK Praha, obor kulturologie, absolvování doktorského studijního programu na ZČU Plzeň (problematika tradiční čínské vědy z pohledu Západu), v současnosti působí na Konzervatoři Plzeň (předmět: Dějiny kultury) a na ZČU (přednášky: Východní filosofie a umění, Východní filosofické myšlení a Západ, Evropská kultura a východní myšlení, Estetika hudebního díla). Hlavním zájmem je kultura Číny a Japonska.

Publikační činnost
Studie:
- Nathan Sivin a čínská věda. In: Teorie a dějiny vědy a techniky. Sborník příspěvků   ze IV. doktorandské konference. Plzeň: ZČU 2007.
-Vědění v renesanci – vědění v Číně: paralely nebo odlišnost? In: Věda   v renesanční a novověké kultuře. Sborník z vědecké konference katedry filosofie FF ZČU Plzeň 11.5.-12.5. 2007. Plzeň: ZČU 2007.
- Global Demographic Changes and Migration from a Historical and Cultural Perspective (Eastern – Especially Chinese – Influences on European Culture: The  Factor that Could Weaken Cultural Tensions). In: Sborník příspěvků z vědecké konference Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, VŠE Praha, Fakulta Mezinárodních vztahů, 30.5.-31.5.2007. Praha:   Oeconomica – 2007.
- Čínské vědění do roku 1644 – východiska a výsledky (znalosti, objevy, vynálezy). In: Teorie a dějiny vědy a techniky. Sborník příspěvků z V. doktorandské konference. Plzeň: ZČU 2008.
- To Have and to Be. Sborník příspěvků z vědecké konference Crucial Problems of    International Relations through the Eyes of Young Scholars, VŠE Praha, Fakulta   Mezinárodních vztahů, 27.5. 2010. Praha: Oeconomica – 2010.
- Čínský a japonský kolektivismus a některé jeho specifické rysy. Případová studie. In: Lehmannová, Z. : Paradigma kultur. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010.
Recenze:
- Sivin, N. (ed.) (1977) Science and Technology in East Asia. . In: Teorie a dějiny  vědy a techniky. Sborník příspěvků ze IV. doktorandské konference. Plzeň: ZČU   2007.
Studijní pracovní text Srovnání východního a západního myšlení se zřetelem  na problematiku teorie kultury (1991, nevydáno)
Studijní materiály – teze  k předmětu Dějiny kultury (bez ISBN, vlastním nákladem, 1. vyd. 2010)

Tomáš Boněk

Tomáš Boněk

*21.června 1972 Praha

Je knězem Obce křesťanů, od roku 2002 s farářskou odpovědností za sbory v Praze a v Příbrami. Od roku 2005 je jednatelem představenstva Anthroposofické společnosti v České republice. Vyučuje v Akademii sociálního umění Tabor v Praze a na kněžských seminářích Obce křesťanů ve Stuttgartu a Hamburku. Přednáší o vývoji vědomí v kulturních epochách, mysterijní moudrosti a dějinách křesťanství, duchovní christologii, anthroposofii, duchovních aspektech ochrany životního prostředí a dalších tématech.
Studoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a na kněžském semináři Obce křesťanů ve Stuttgartu. Kněžské svěcení přijal v roce 2000. Po vysvěcení působil dva roky jako farář Obce křesťanů v africké Namíbii. V roce 2005 se oženil, manželka je anthroposofická lékařka pocházející z Německa; mají tři děti.
Tomáš Boněk je redaktorem čtvrtletníku Obce křesťanů Okruh a střed a anthroposofického časopisu Setkání-Stretnutie, členem výboru Ekologické sekce České křesťanské akademie a od r. 2008 prvním místopředsedou Společnosti přátel Afriky.

Publikuje řadu článků v časopisech Okruh a střed, Setkání-Stretnutie, Člověk a výchova, Die Christengemeinschaft, Regenerace a dalších. Pro nakladatelství Eminent napsal se svým otcem Janem Boňkem dvě knihy: České korunovační klenoty a Karlštejn.


Adam Borzič

Adam Borzič

Bc. Adam Borzič (nar. 1978). Básník a terapeut. Vystudoval obor Teologie křesťanských tradi cpři ETF UK.  Je absolventem drama-terapeutického výcviku NotaBene (2006-2009). Je členem básnické skupiny Fantasía; spolu s Petrem Řehákem a Kamilem Bouškou vydal stejnojmennou knihu básní (Dauphin, Praha 2008). Poezii, odborné a esejistické texty publikoval ve Tvaru, Plži, Křesťanské revui, Dingiru Novém Prostoru, MFDnes. Byl zařazen do antologie Nejlepší české básně roku 2010. V letech 2007-2009 byl předsedou Společnosti křesťanů a Židů. Zabývá se vztahem spirituality, imaginace a poezie. V rámci celodenních seminářů na ETF UK vedl workshopy na téma Mystiky a poezie, a Erótu v evropké poezii. Živí se jako překladatel a lektor.


Jiří Zemánek, PhDr.

Jiří Zemánek

*1953

Vystudoval dějiny umění a etnografii na Masarykově univerzitě v Brně (1972-1977), kde obhájil doktorát filosofie z oboru dějin umění. Jako historik umění působil v Krajské galerii v Hradci Králové (1977-1988), Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou, Východočeské galerii v Pardubicích (1989-1990) a v Národní galerii v Praze (1991 - 2000). Od roku 2000 svobodné povolání.
Jako historik umění se zabývá zejména českým moderním umění 20. století a současným uměním se zaměřením na sochařství, akční, zemní a konceptuální umění, na historii kinetismu a umění nových médií. Ve sbírce moderního umění Národní galerie v Praze (viz. Hlavní výstavy a akce, katalogy a publikace) realizoval řadu monografických výstav a pro první stálou expozici Českého moderního umění NG ve Veletržním paláci připravil expozici českého ak ního umění (1994-1995); pro mezinárdní výstavu akčního umění L´art au corps v Mac v Marseille připravil výběr z českého akčního umění (1996). Kurátorsky se podílel na sympóziích, organizovaných Milošem Votěchovským v klášteře v Plasích (mezinárodní sympózium FUNGUS, 1995, ad.). V letech 1999 - 2001 se podílel na ideji projektu "domu kosmického vědomí" E-AREA Federica Díaze (viz. Hlavní texty a články) a na programech tzv. E-fora jako samostatné součásti Fora 2000, pořádaného tehdejším prezidentem Václavem Havlem. V rámci akce „Praha – Evropské město kultury 2000” připravil ve spolupráci s Městskou částí Praha 11 projekt „Sochy pro Jižní město“.

Po roce 2000 se těžiště jeho zájmu přesunulo od monografikých výstav k interdisciplinárním projektů, které propojovaly umění s ekologií, spiritualitou a otázkami proměny paradigmatu a vzniku nové integrální (holistické) kultury. Této problematice věnoval tři své poslední výstavy: Divočina / příroda, duše, jazyk, Ehle světlo / světlo mezi uměním, spiritualitou a vědou a Od země přes kopec do nebe ... / o chůzi, poutnictví a posvátné krajině (viz. Hlavní výstavy a akce, katalogy a publikace).
Spolupracuje s německými časopisy pro současnou geomancii, hlubinnou ekologii a holistickou kulturu Hagia Chora a OYA, s časopisy Sedmá generace, revue Prostor, s českou sekcí evropského sdružení Eurosolar pro podporu obnovitelných zdrojů energie, s mezinárodním sdružením The Alliance for Wildethics (Aliance pro etiku divokého) amerického filosofa a ekologa Davida Abrama. Vedle samostatných autorských výst av a s nimi spojených katalogů a sborníků (viz. Hlavní výstavy a akce, katalogy a publikace) se podílel na řadě tématických výstav, katalogů, sborníků a encyklopedií, včetně Dějin českého výtvarného umění VI. 1958-2000; další studie, články, recenze a rozhovory publikoval v časopisech Umění, Výtvarné umění, Ateliér, Umělec, Forum architektury a stavitelství, Architekt, Detail, Profil, Hagia Chora, Pars pro toto, Literární noviny, Sedmá ganerace, Ekolist, Era ad. (Viz. Hlavní texty a články).Je nositelem ceny nadace Tranzit (2003), určené pro podporu výtvarného umění ve střední Evropě.
V posledních letech se vedle umělecko-historické práce věnuje také překladatelské, editorské a publicistické činnosti v souvislosti s přípravou antologií textů, publikací a sborníků z oblasti geomancie, integrální kultury, ekologie vnímání, výzkumu rozšířených stavů vědomí a holistické spirituality (Spolupráce s nakladatelstvími DharmaGaia, O.P.S. Nymburk a Malvern a s revue Prostor). Spoluracuje s Collegiem Lucis a působí také jako kulturní a ekologický aktivista. Spolu s přáteli založil občanské sdružení PILGRIM, které se zaměřuje na pěstování holistického přístupu k osobnímu rozvoji, vztahu ke krajině a kosmu a formování lidské kultury. Věnujeme se péči o bezbariérovou krajinu, zakládání poutnických cest a rozvíjení kreativity ve spojení s ekologií a spiritualitou. Naší snahou je probouzet svými aktivitami vědomí hlubokého spojení lidské psýché se společenstvím oduševnělé země a živého kosmu. V roce 2010 jsme založili Stezku Josefa Váchala Národními parky Šumava a Bavorský les a v současné době realizujeme Poutnickou cestu Karla Hynka Máchy z Mělníka na Sněžku.
I. Hlavní výstavy a akce, katalogy a publikace:
Sochařství východních Čech 1700 - 1945 (Městské muzeum v Jaroměři, 1988) katalog.
Jan Trampota (Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, 1989) katalog.
V dimenzích prázdna (Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, 1991 katalog.
Dalibor Chatrný – Kresby s překážkami / Socha slovem (Národní galerie v Praze, zámek Zbraslav, červenec-září 1992) katalog.
Gerard Koek – Arcadian Gaze (Národní galerie v Praze, zámek Zbraslav, 21.července-30.srpna 1992) katalog.
Factum I. - festival akčního umění (Národní galerie v Praze, 9.9.1992) katalog.
Václav Cigler / realizace, projekty, kresby (Národní galerie v Praze, 1993) katalog.
L´art au corps (Musées de Marseille, 1996 - příprava české sekce výstavy) katalog.
Zdeněk Pešánek 1896 - 1965 (Národní galerie v Praze, 1996-1997) katalog.
František Lesák / konstrukce - rekonstrukce (Národní galerie v Praze, 1997) katalog.
Milan Grygar / obraz a zvuk (Národní galerie v Praze, 1999) katalog.
Lukáš Rittstein / Od kuchyně k Saturnu (Národní galerie v Praze, 1999) katalog.
Jan Trampota / Krajina zahrada (Galerie moderního umění v Hrci Králové, 2000) katalog.
Tomáš Lahoda / Messe (Národní galerie v Praze, 2001) katalog.
Josef Wagner / Hlasy Země (Městské muzeum v Jaroměři, 2001; Dům umění města Plzně, 2002) katalog.
Divočina / příroda, duše, jazyk (Galerie Klatovy-Klenová, 2002) sborník, KANT, 2003.
Ehle světlo / světlo mezi uměním, spiritualitou a vědou (Moravská galerie v Brně, 2003-2004) katalog.
Od země přes kopec do nebe (Severočeská galerie v Litoměřicích, 2005; Galerie Klatovy-Klenová, 2006) katalog (Arborvitae).
II. Hlavní texty a články
a/ v nepreriodických publikacích:
Emil Filla and beginning of De Stijl. In: Bulletin National Gallery Prague, n. 3-4, 1993-1994, s. 78 -90.
Abstrakce. In: České moderní umění 1900-1960 (kat. stále expozice Českého moderního umění Národní galerie v Praze, Veletržní palác), Praha 1995, s. 194-208.
Métaphores du corps public et du corps intime (s Milošem Vojtěchovským). In: L´art au corps (kat. výst. Mac, Musées de Marseille, 6.7.-15.10. 1996), s. 233-255.
Ke genezi kinetického umění v českém poetismu. In: Orbis Fictus (kat. výst. Sorosovo centrum současného umění, Praha 30.11. 1995-1.1. 1996), s. 24-52.
Zdeněk Pešánek a kinetika světla v českém umění 30.-70. let. In: Orbis Fictus. (kat. výst. Sorosovo centrum současného umění, Praha 30.11. 1995-1.1. 1996), s. 54-66.
E-AREA. Andersen Consulitng, Praha 1999 (reprint: In: Hagia Chora, č. 12-13, jaro-léto 2002, s. 12-13).
O celostní vizi reality a dialogickém způsobu poznávání světa. In: Proměny řádu (sborník z konference, Národní galerie v Praze, 19.-20.10. 2000), Fakulta architektury ČVUT Praha, 2000, s. 18-24.
Monstrum. In: Konec světa? (kat. výst. Národní galerie v Praze, Palác Kinských 26.5.-19.11.2000), s. 143-165.
Dvě kacířské poznámky k dílu Zdeňka Palcra. In: Za Zdeňkem Palcrem. Severočeská galerie v Litoměřicích, 1999, s. 76-78.
Jiný modernismus Hany Wichterlové. In: Haně Wichterlové. Severočeská galerie v Litoměřicích, 2000, s. 69-75.
“Momentky” Lukáše Rittsteina. In: lukas rittstein - momentky / snapshots (kat. výst. Galerie Mánes, Praha 21.6.-20.7. 2001, s. 7-39).
Pešánek´s Sandwich. In: Lanterna Magica (kat. výst. Espace EDF Electra, 26. 10. 2002- 19.1. 2003), KANT, Les Musées de la ville de Paris, 2002, s. 37-49.
Kosmologie Marko Pogačnika. in: Marko Pogačnik / Řeč kosmogramů (kat. výst. Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, 29.9.-27.10.2002); přetištěno: in: Literární noviny, roč. XIII, č. 42, 14.10.2002, s. 5.
Voda a imaginace. In: Živel voda. Agentura Koniklec, Praha 2005, s. 40-53.
Znovuobjevní krajiny jako materie, procesu a místa. In: Dějiny českého výtvarného umění VI / I – 1958/2000. Academia 2007, s. 501-527.
Od luminodynamismu k mediu videa. In: Dějiny českého výtvarného umění VI / II – 1958/2000. Academia 2007, s. 537-553.
Od ideologie reality k pluralitním modelům. In: Dějiny českého výtvarného umění VI / II – 1958/2000. Academia 2007, s. 903-927.
Přesahy sochařství v českém výtvarném umění 1950-2000. In: Proměny dějin umění (akta druhého sjezdu historiků umění). Scriptorium, Praha 2007, s. 185-191 (reprint: In: Ateliér 12 / 14.6. 2007, s. 2).
Jsme jedno integrální společenství života. In: revue Prostor 81-82, XXVII ročník, duben 2009,
s. 47-56.
Odevzdat se přítomnosti plynoucí chvíle. In: Jiří Němec – Ornagramy (kat. výst. Galerie Vyšehrad, 26. května – 25. června 2009). Inspirace hlubinnou ekologií Arna Naesse. In: revue Prostor 87-88, XXVIII. ročník, podzim 2010, s. 182-185.

b/ v časopisech a periodických sbornících:
Na okraj výstavy / Sochařství 1990 v GHMP. In: Ateliér 16, 6.8.1992, s. 1 a 4.
Kinetismus Zdeňka Pešánka a umění instalace. In: Výtvarné umění, 4, 1994, s. 102-116.
Pešánkova utopie hvězdného vraku. In: Umění, XLIII, 1995, č. 1-2, s. 119-133.
Aktuální moralita na téma umění a ekologie. In: Ateliér 2 / 18.1. 1996, s. 1 a s. 4.
Projekt „centra služeb pro ozelenění duší“ Magdaleny Jetelové pro pražské Jižní Město. In: Ateliér 13/ 25.6. 1998, s. 2.
Krajinářství a naturalismus v urbanismu současných měst. In: Ateliér 23 / 19.11. 1998, s. 7.
Metafora veřejného a intimního těla (s M. Vojtěchovským). In: Ateliér 2 / 22.1. 1998, s. 2; Ateliér 3 / 5.2. 1998, s. 2. /původně: Métaphores du corps public et du corps intime. In: L´art au corps (kat. výst. Mac, Musées de Marseille, 6.7.-15.10. 1996), s. 233-255./
Ladislav Zívr: Snění ve hmotě. In: Ateliér 11/ 27.5.1999, s. 12.
Akce slovo pohyb prostor. Detail, roč. V., 1 / 2000, s. 12-13.
Krajina jako místo archetypálních sil a dobrého bytí. In: Fórum architektury a stavitelství, roč. VIII, 2000, č. 9-10, s. 50-54.
Imaginace země jako těla. In: Ateliér 21 / 24.10. 2002, s. 16. (přetištěno: in: Živel Země. Agentura Koniklec, Praha 2004, s. 222-227).
Die Erde als körper. In: Hagia Chora, 5 Jahrgang, 15 / 2003, s. 82-85.
Sie berühren und klingen ( Miloš Šejn und die Phänomenologie der Wahrnehmung). In: Hagia Chora, 5 Jahrgang, 17 / 2003, s. 44-47 (v češtině: In: Sedmá generace).
O poutnickém umění. In: Ekolist, roč. XVI, 06/2006, s. 17 (reprint: In: Krajinou pochybností /Michal Bartoš, ed./. Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc v letech 2005 a 2006, O.P.S. Nymburk – Olomouc 2007, s. 163).
Jak obnovit náš vztah se zemí a kosmem / o krajinných sochách Jana Šimka. in: Veronica.XXII.ročník 2009, č. 1, s. 22-23.
Touha zpřítomňovat ráj / O krajinných projektech Václava Ciglera. in: Veronica. XXII. ročník 2009, č. 2, s. 16-17. Gentle Actions aneb "jemná akce". In: Sedmá ganerac e, 6/ 2010, XIX. ročník, str. 38-39.

III. Antologie textů:
Geomancie a integrální kultura (Johannes Heimrath – Lara Mallien). DharmaGaia, Praha 2008.
David Abram, Procitnutí do živé země. O.P.S. Nymburk 2008. David Abram, Kouzlo smyslů - vnímání a jazyk ve více než lidském světě. DharmaGaia, Praha 2010 (v tisku).

Jakub Hlaváček

Jakub Hlaváček

*22.4.1975 v Liberci
odkaz: www.malvern.cz
email:

Od mládí prožíval intimní vztah k rostlinné říši, v patnácti letech byl osudově zasažen zjevením alchymie a díla R.Daumala. Z klasické filologie přešel na obor religionistika na FF UK, po jeho ukončení absolvoval postgraduální studium Srovnávací litratury (FF UK). V postgraduálním studiu na katedře Filosofie a dějin přírodních věd PřF UK se věnuje alchymii u Michaela Maiera. V roce 1998 založil nakladatelství Malvern.

Bibliografie

Básně:
Bezobzor Bartoloměje krále a jiné dopisy, Praha, Malvern 2000.

Články:
Obrana mýtů v Macrobiově Komentáři ke Scipionovu snu, In: Studie z komparatistiky. Různost rozhovorů (filosofie - poezie - věda), Praha 2006.
Průhledný Bazil René Daumal(a), In: Aluze (revue pro literaturu, filozofii a jiné) 2/3,2004 pp. 40-49.
Macrobiova Saturnália a „poslední pohané", In: Souvislosti 13, 2002, pp. 33-42.
René Daumal a Hora analogie, In: Logos, č. 1-2, 2002, pp. 88-93.
„Filosofie obecná" aneb o nehledání milosti při sňatku poezie s filosofií…,
In: Při brodu Jabok (Sborník pro Mireiu Ryškovou), CBS, Advent-Orion, 2001, pp. 93-99.
René Daumal: Mýtus filosofie a poezie mýtu, In: Host 2, 2000, pp. 55-60.

Spoluautorství: Neubauer Z., Hlaváček J.: Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu, Praha, Malvern 2003.

Překlady:
Macrobius: Saturnália, Praha, Herrmann a syn., 2002.
Michael Maier: Atalanta fugiens, Praha, Trigon 2006 (spolu s I. Puršem).
Giordano Bruno: O magii, O poutech, Praha, Argo (v tisku).
Bernard Roger: Objevování alchymie (umění Hermovo v pohádkách, historii a zednářských rituálech), Praha, Malvern 2005 (spolu s I. Puršem).
R. G. Lecomte: Život láska smrt prázdno a vítr, Praha, Malvern 2006 (další překladatelé: Věra Linhartová, Zuzanna Bedřichová a Camille Carpentiere).
René Daumal: Mugle/Mugl, Praha, Malvern 2007

Poslední úprava: 11.09.2015

MALVERN knihkupectví

Adresa: kavárna Božská lahvice, Italská 13, Praha 2 Vinohrady. Otevřeno  pondělí - sobota od 10 do 22 hodin.
Kompletní nabídka knih též na e-shopu www.malvern.cz

Kontakt: , tel. 724 245 245.

Související odkazy

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.