english czech
Úvod2 arrow Lost Password arrow Kniha "Principy moderní architektury" - Christian Norberg-Schulz

Kniha "Principy moderní architektury" - Christian Norberg-Schulz

Napsal: Malvína Nálevková
10.05.2016

Nakladatelství  Malvern


Významný  norský historik a teoretik architektury, známý u nás především do češtiny přeloženou knihou Genius loci, analyzuje  v tomto díle  základní rysy   charakteristické pro moderní architekturu  vůbec a její vývojové fáze od premoderních počátků koncem 19. století do postmodernismu a  nových trendů na počátku 21. století.  Vychází  z rozboru  základních vlastností „nového světa“ a postavení člověka v něm jako vstupního a trvalého činitele.  Popisuje specifické prostředky, jimiž architektura  nové vnímání světa zprostředkuje (volný půdorys, otevřená forma)  a  použití těchto prostředků  v hlavních oblastech architektonické tvorby  (bydlení - obytný dům;  občanské instituce - veřejné budovy;  město).

Zvláštní pozornost  věnuje problematice významu  v architektuře a jejímu průmětu do různých dílčích a časových principů  (regionalismus, monumentalita, architektura místa).

Při zpracování tématu uplatňuje autor fenomenologický přístup; i tomu lze děkovat, že nejde o suchou učebnicovou četbu, nýbrž  text, v němž odborná látka je podána způsobem odrážejícím hloubku autorova „prožívání architektury“ a morální východiska jeho pohledu a názorů.

www.malvern.cz

Poslední úprava: 10.05.2016

MALVERN knihkupectví

Adresa: kavárna Božská lahvice, Italská 13, Praha 2 Vinohrady. Otevřeno  pondělí - sobota od 10 do 22 hodin.
Kompletní nabídka knih též na e-shopu www.malvern.cz

Kontakt: , tel. 724 245 245.

Související odkazy

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.