english czech
Úvod2 arrow Lost Password arrow Kniha První z mých andělů - William Blake

Kniha První z mých andělů - William Blake

Napsal: Malvína Nálevková
05.01.2015

Nakladatelství Malvern: "První z mých andělů. Dopisy"

První z mých andělů. Dopisy

První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a grafika, obsahující i řadu Blakeových básní, je úchvatným dokumentem z Blakeova soukromého i uměleckého života i sžíravým svědectvím a kritikou "věku rozumu".

"Nestydím se, nebojím se, ani se nezdráhám říci Vám to, co Má být Řečeno: Že jsem Dnem i Nocí pod vedením Poslů Nebes; avšak takové věci nejsou, jak se někteří domnívají, prosty překážek & námahy. Pokušení je napravo i nalevo; za zády burácí moře času & prostoru & rychle se blíží; ten, kdo nesměřuje přímo vpřed, je ztracen, & když nám nohy podkluzují v blátě, jak bychom mohli pociťovat něco jiného než strach & chvění?


Knihy nakladatelství Malvern je možné objednat na www.malvern.cz

Tímto líčením svého duchovního stavu bych Vás však nezatěžoval, kdyby to nebylo nezbytné k vysvětlení příčin mé současné úzkosti, na něž jste se tak laskavě ptal; neboť sám takové věci nikomu nevnucuji, nejsem-li tázán; v opačném případě ale pravdu neskrývám. – Jestliže však máme strach uposlechnout příkazy svých Andělů & třeseme se před Úkoly, jež před námi stojí; jestliže odmítáme Duchovní Skutky kvůli Přírodnímu Strachu z Přírodních Tužeb! Kdo dokáže vylíčit tu mučivou trýzeň takového stavu! – Já si však až příliš dobře vzpomínám na hrozby, jež jsem vyslechl! – Jestliže ty, který jsi Božskou Prozřetelností určen pro Duchovní společenství, Odmítneš & pohřbíš svůj Talent v Zemi, třebas by se ti ani Vezdejšího Chleba nedostávalo, bude tě celý život provázet Zármutek & Zoufalství & po smrti jen ostuda & hanba navěky."

Poslední úprava: 12.01.2015

MALVERN knihkupectví

Adresa: kavárna Božská lahvice, Italská 13, Praha 2 Vinohrady. Otevřeno  pondělí - sobota od 10 do 22 hodin.
Kompletní nabídka knih též na e-shopu www.malvern.cz

Kontakt: , tel. 724 245 245.

Související odkazy

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.