english czech
Úvod2 arrow Lost Password arrow Úvod zaloha celeho textu


Přednášky collegia Stepního vlka budou pokračovat  o víkendu 13. -14.října 2018.

Tomáš Boněk - Pracovní skupina: Nový zákon pokračuje  vždy ve  středu 10.10., 24.10., 14.11., 28.11., 12.12. a 19.12. od 18 hodin v Obci křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7, u metra Hradčanská.Omen - galerie Václava Vokolka a nabídka knih a obrazů

V případě zájmu o knížku či obraz, napište prosím na mail nebo tel. 724 245 245.

Knihy

Léčení bez chemie - Miroslav Pekárek, Omen 2018

Kniha přináší neobvyklý pohled na zdraví člověka a ještě neobvyklejší možnosti jeho léčení. Její autor, zakladatel české onkologie MUDr. Miroslav Pekárek, v knize popisuje své dlouhodobé zkušenosti a svůj nevšední život zasvěcený medicíně. Věnoval této vědě a pomoci pacientům přes půl století  a dospěl k překvapujícím názorům i léčebné praxi. Zkušeného lékaře to, čemu se říká klasická medicína, neuspokojovalo.
Rozhodujícím impulsem pro změnu bylo setkání s léčitelem Zezulkou, z něhož vznikla významná, ale utajená spolupráce. V nových politických poměrech založil Naturcentrum Salvea, které úspěšně funguje dodnes, i po zakladatelově smrti. Jím propagované metody mají pokračovatele a Pekárkův sen o sloučení klasické a alternativní léčby se naplňuje.
243 stran, naše cena: 250 Kč


Katalog výstavy "Zpěv potopy" Vojmír Vokolek - objekty a Václav Vokolek - obrazy.

Zpěv potopy. Právě tak se jmenovala galerijní expozice v Bystřici pod Hostýnem. Nebyla to obvyklá výstava obrazů a soch. Plastiky a malby tu totiž chtěly vypovědět naléhavou zprávu o tom, že svět přežil svůj konec jen díky neskonalé milosti.
Naše cena: 20 Kč


Krajinomalby - Václav Vokolek, vydalo nakladatelství Omen k výstavě V.Vokolka v Galerii města Plzně v roce 2004.

Básně a obrazy. Popsat tu krajinu znamenalo již předem zapomenout. Rozprostírala se. Rozkládala se mezi hradbami horizontu. Odtud až potud. Nebylo z ní úniku, a přece nebylo možné do ní vstoupit.
47 stran, naše cena: 100 kč


Očarovené kameny - Václav Vokolek, Omen 2010

Kniha básní, prózy a fotografií včetně DVD Jana Marouška s hudbou Petra Piňose a Zuzany Dumkové.
Zesláblé slunce pozdního léta objalo krajinu. Z posledních sil. Z posledních chvil. Tíha dolehla. Rozlehlá. Odlehlá. Vše bylo zapovězené a drolilo se v ústech jako přezrálé obilí. Nebylo úniku. Boží past sklapla s úlevným výdechem.
110 stran, naše cena: 200 Kč


Obrysy a obzory - Václav Vokolek, Omen a Městská knihovna Děčín 2007

Jestliže zřenou přírodu, kterou dočasně obýváme, nazýváme krajinou, pak se jedná o výjimečný výsek světa, který je naším domovem. Dávno určeným prostorem našeho bytí, jevištěm příběhů a vratkých osudů. Pobývání v krajině vymezují obrysy a obzory. Odtud až tam. Odtud až sem. Vychladlé hnízdo rodné krajiny je vystavěné z bláhových vzpomínek, útržků snů, nesmazatelných doteků a dávno vyřčených a nedávno zapomenutých slov. Krajina se během života stává zrcadlem, v němž se zhlíží smrtelný člověk, stejně jako nesmrtelný Stvořitel. Místem, kde se země dotýká nebes...
111 stran, naše cena: 200 Kč


Krajiny vzpomínek - Václav Vokolek, Triáda 2000

Kostru knihy tvoří popis rodinného zázemí a života předků - autor vypráví o svém otci, básníku Vladimíru Vokolkovi, jeho bratrech Vojmírovi (výtvarník) a Vlastimilovi (tiskař) a dědečkovi Václavovi, zakladateli pardubické tiskárny. Evokuje atmosféru Sudet, z nichž byli vyhnáni původní, převážně němečtí obyvatelé a do nichž se narodil. Vedle toho popisuje kulturní prostředí severních Čech padesátých až šedesátých let, dále líčí svůj život v Praze. Text vzpomínek nedodržuje důsledně chronologii vyprávěného, ale je vystavěn spíše asociativně.
244 stran, naše cena: 250 Kč


Zástavy srdce - Václav Vokolek, Mladá fronta 2008

Kniha milostných příběhů skoro jak z červené knihovny. Příběhy Anny, Silvie, Kláry a Magdaleny jsou stejně skutečné jako symbolické, stejně z tohoto jako z jiného světa. A přece se jedná o příběh jediný: činnost srdce i samo vyprávění jako v horečce zrychlují i neklidně zpomalují, až se úplně zastaví. Však také nejzávratnější milostný románek prožíváme se smrtí...
312 stran, naše cena: 250 Kč


Příliš pozdní léto - Václav Vokolek, Periplum a Omen 2003

Cesta, po které se vydáme od prvních stránek sbírky, byla nakročena už před lety, aniž si to uvědomujeme, stává se součástí jednoho díla. Tentokrát se poloha mystická a mystifikační dotýká víc než předtím fenoménu lásky, utrpení z ní, poznání a poučení. Milostný vztah je pro tuto sbírku výchozím bodem, od kterého se vychází skrze slova do již známého světa, mnohdy ovšem s odstupem a nadhledem ironizovaného. Tento svět textů je ale vážný, mýticky osudový a jeho spatřením se čtenář stává bezděky součástí světa, před kterým se doposud skrýval, nechtěl o něm slyšet a odmítal ho. Světa, ve kterém se na slova musí dávat značný pozor, aby byla použita správně, protože jen tehdy jsou schopna vyslovit opravdu to, co znamenají.
88 stran, naše cena: 100 Kč


Vašinkovy básničky - Radim Vašinka, Omen 2009

Knížka, shrnující na jednu kopu všechno, co jsem napsal kdy jakýchs takýchs veršů, zahrnuje básně rozličných žánrů, různého časového rozpětí i rozličných kvalit. Ale co bych asi vyřadil z básnické sbírky, ponechávám v této knížce, která tak svojí strukturou vytváří jakýsi lyrický deník mého života. Svoji poezii beru napůl vážně, ale i napůl nevážně, už proto, že si myslím, že jakmile se básník začne brát příliš vážně, má se na to vykašlat.
299 stran, naše cena: 250 Kč


Katalog k výstavě v Galerii Franze Kafky - Jan Moštěk

Výstava se konala 24.5.2001 - 27.6.2001 v Praze na Staroměstském náměstí. Úvodem slovo Václava Vokolka - Při posuzování obrazů Jana Moštěka se musíme zbavit vší literárnosti a přistupovat k nim zcela profesionálně. Jsou skutečným objevem. Jsou překvapením. Nejedná se pouze o práci nadaného samouka, o pozoruhodný důkaz činnosti insitního tvůrce, ale o skutečnou malířskou práci, navíc zařaditelnou do dobového kontextu. Bude tu řeč o malíři, který napsal náramnou prózu O malíři, jenž chtěl malovat jako Gauguin. Bude tu řeč o malíři, který po celý život čekal na dopis, jenž nepřicházel.
Naše cena: 20 Kč


Tenkrát v Paříži... aneb Byl slídivej jako kočka, ale rád si také užil - Jan Moštěk, Triáda 1996

Mít svého Moštěka znamená nemít své jisté a dočkat se lecjakého překvapení. Mít svého Moštěka znamená nemít klid a pohodlí zaběhnutých definic. Mít svého Moštěka znamená kus radosti a osvobozujícího smíchu. On, jenž na vlastní oči spatřil setkání Corota s Picassem. Kdo jako Jan Moštěk poznal Degase, Renoira, Rodina, Courbeta, Moneta a Pissara tak zblízka, může o nich psát se shovívanou upřímností a láskyplnou otevřeností.
Originály próz, dramatu a rozsáhlé básně, podle nichž bylo připraveno toto vydání, jsou z knihovny Václava Vokolka. Texty byly (asi) určeny k předčítání a tezovitost, nedokončenost, neuzavřenost řady míst mohla mimo jiné ponechávat prostor k jejich dalšímu rozvíjení.
208 stran, naše cena: 250 Kč


Karikatura zmije - Luboš Majzlík, Omen 2006

Debut autora, jenž vychází z tradic českého undergroundu, a přece směřuje k současněji laděné výpovědi o světě. Překračuje programní nihilismus a riskantně balancuje mezi zatracováním a poselstvím. Rád ironizuje, stejně jako mytologizuje. Směřování k paramýtu mu umožňuje odvážné skoky, které jsou svou podstatou blízko létání. Vznášení nad falešnými významy přeplněným světem je důkazem přítomnosti imaginace. Oslnění tím nahoře se dole stává hutným stínem, v němž se ukrývají půvabné obrazy a příběhy. 
87 stran, naše cena: 100 Kč


Prosté prolety - Luboš Majzlík, Omen 2012

Sbírka básní.
Chvíli pak - a skoro vážně - myslím - na svou mysl - a její smysl.
Nahoře nic - jen únava - a světlo z jediného - zářivého opálu.
101 stran, naše cena: 100 Kč

Komensky


Nechť všechno volně plyne, nechť je násilí vzdáleno věcem
J. A. Komenský

Omnia sponte fluant absit violentia rebus


Collegium pořádá přednáškové cykly věnované filosofii, umění, kultuře, hermetismu, dějinám, religionistice, ekologii a psychologii. Zakladatelem a autorem tohoto projektu je spisovatel a pedagog Václav Vokolek, a lektoři Pavel Turnovský, Tomáš Boněk, Jitka Bílková, Adam Borzič, Jiří Zemánek, Jakub Hlaváček, Ivan Štampach, Martina Lukášková  a hosté.

Přednášky probíhají jeden víkend v měsíci od září do dubna a v květnu nebo červnu se koná výjezdní soustředění. Rozvrhy přednášek jsou umístěny v sekci Přednášky. Jednotlivé přednášky jsou po předchozí domluvě přístupné též náhodným zájemcům.

Je to již několik let, kdy přednáškové cykly Svobodné univerzity-Collegium lucis začínaly citátem J. A. Komenského podle kterého byla i nazvána: COLLEGIUM LUCIS. Od roku 2009 je naše společenství  spojeno s neziskovou organizací OMEN - společností pro kulturu a umění o.p.s.Proč Collegium lucis

Studium duchovních tradic a kulturních odkazů dřívějších  evropských i světových civilizací  je podmínkou pro jakoukoliv cestu vpřed. Právě Collegium lucis chce zaplnit bílá místa ve vzdělání, která jsou v dnešní době poněkud opomíjena, a důsledně a záměrně oživovat kulturní a duchovní tradice, které jsou málem zapomenutou pokladnicí, která nabízí nečekané poklady. Postmoderní člověk se ve své krizi na ně počíná rozpomínat. To by mohlo být jistou nadějí pro jeho budoucnost.
Když roku 1641 uveřejnil Jan Amos Komenský plán Collegia lucis, tedy Společenstva světla, bylo to pro něj rozhodnutí zásadní. Uprostřed temnot třicetileté války, v čase, v němž podle filosofa Erazima Koháka člověk poprvé reálně zapochyboval o Boží existenci, vytyčil Komenský jasnou cestu – ke světlu. Ke světlu v temnotách, musíme dodat. Byly to temnoty, v nichž se lidstvo periodicky ocitá a jež ho vrhají na samotné dno existence. Komenský, jenž dlel v té době v Anglii, se zamýšlel nad stavem lidské existence a kupodivu neztrácel naději. On, pro něhož osobní beznaděj byla téměř každodenní skutečností. Ve své emigraci sepsal významný spis Via lucis, Cesta světla, v němž naléhavě poukazuje na tři školy, v nichž člověk může získat vědomosti. Tou první je škola světa. Druhou je škola čistého poznání. Třetí je škola Písma, tedy Boží. Tato druhá a třetí škola jsou světlem, ke kterému se musíme ubírat, jestliže nechceme splynout s temnotou světa. Komenský ovšem vnímal světlo ne jako fyzikální veličinu, ale jako jas vycházející z božských podstat a třídil je na vnitřní, vnější a věčné. Toto triadické vnímání světla novověkého myslitele navazuje na prastará poselství, která najdeme již v pravěkých duchovních konceptech. Světlo bylo ve všech kulturách symbolem projeveného božství, pravdy, poznání a osvícení. Bylo cílem, ke kterému směřovaly nesčetné generace.
Můžeme tedy doufat, že zahájení bude pod pozitivním vlivem všech vycházejících světel, vnějších, vnitřních i věčných. Cílem Collegia lucis, společným cílem vyučujících i posluchačů, by měla být právě cesta za světlem. Na této půdě by se mělo vytvořit univerzální duchovní centrum, nejen pouhá škola, které propojí všechny aspekty světla, jak je vnímaly velké duchovní systémy. Buddhisté vnímali světlo jako pravdu a osvobození a měli ho ztotožněné s Budhou. Hinduisté vnímali světlo jako plodivou sílu, svatost projevenou skrze Kršnu. Také v Íránu byl Ahura Mazda vnímán jako pán světla. V taoismu je světlo projevem nejvyšší formy, tedy nebytí, a v židovské kabale se setkáváme s pojmem ejn-sof, tedy neomezené světlo. Také Kristus je vnímán jako „světlo světa“, a z počátku býval vnímán i zobrazován jako solární Bůh. Přejme si společně, aby pravé světlo bylo zde zažehnuto, aby nepohaslo a abychom ho dokázali, patrně ve svých srdcích, hlavách a dlaních, roznést dále do světa. Pak by totiž zde zapálené světlo dostalo konečný smysl.


Václav Vokolek

Pozemská spiritualita

„Okouzlení není ničím jiným než spiritualitou hluboce zakořeněnou v zemi.“
Thomas Moore, teolog

Život západní moderní společnosti provází už po více než tři století charakteristické odcizování se živé zemi. Z našeho života se z vícerých příčin – dominance spasitelské spirituality nad spiritualitou stvoření, nástup mechanistického vědeckého světového názoru, růst technologické kultury - vytratila zkušenost intimního, vzájemně výživujícího vztahu s mimolidským světem. Vyvázali jsme se, jak píše teolog Thomas Berry, z hluboké interakce
s velkými tajemstvími existence, které k nám kdysi živě promlouvaly: „Už dávno neslyšíme hlasy řek, hor nebo hlasy moře. Stromy a louky už pro nás nepředstavují důvěrně známé způsoby duchovní přítomnosti. Ze všeho kolem nás se stalo 'to' spíše než 'ty'.“ Naše kultura a zájmy se staly převážně autistickými. Současná globální ekologická krize je přirozeným důsledkem této radikální diskontinuity mezi naším do sebe uzavřeným lidským světem a ostatní říší ne-lidského, tohoto našeho „zatmění země“.
Tváří v tvář rozsáhlému ničení celých ekosystémů, závratnému mizení rostlinných a živočišných druhů a dnes hrozící klimatické krizi, se od 70. let minulého století začíná v našem vědomí postupně znovu probouzet celostní a numinózní obraz Země jako živého organismu, jako oduševnělé, autopoetické bytosti (Gaii), nadané vrozenou spiritualitou. Ekologové, filosofové, teologové, antropologové, psychologové, kosmologové, geochemici, fyzici, biologové, geomanté a další vědci, stejně jako básníci a umělci začínají formovat novou evoluční, holistickou vizi života, v níž lidské já a příroda jedno jsou. Vizi, která představuje pozoruhodnou syntézu nových vědeckých poznatků a moudrosti dávných tradic.
Nejsme něco jiného než Země: jsme jedno společenství života. Všichni jsme včleněni do komplexních přírodních procesů, na nichž fyzicky, psychicky, ale též spirituálně zcela závisíme a které na druhou stranu sami svými životy spoluutváříme. Toto nové vědomí sounáležitosti jedince s celkem života, s kosmem v nás znovu probouzí prožitek posvátného; evokuje vnímání vesmíru jako jedné velké oslavné události a obnovuje naše společenství se spirituálními silami, z nichž jsme byli zrozeni a na které jsme zapomněli: „Jestliže není spiritualita v zemi, není spiritualita ani v nás.“ (Thomas Berry) Z tohoto evolučně ekologického pohledu není naše lidství (ani naše vědomí) něco výlučného, žádné nám Bohem dané privilegium. Jak říká filosof David Abram lidmi jsme jen v kontaktu a družnosti s tím, co je ne-lidské, respektive „více než lidské“. Vzniká tak nová spiritualita, zakořeněná v Zemi.
Nové porozumění naší roli v kosmickém tvůrčím procesu před nás v současné době staví četné výzvy, které se týkají naší osobní transformace a proměny našeho vztahu k Zemi i celkové transformace naší kultury, vědy, spirituality, našich institucí. V cyklech přednášek „Návrat okouzlení“ a „Čas pro změnu“ budeme o těch otázkách diskutovat a nacházet si k nim svůj vlastní přístup. Stojíme, zdá se. na prahu velkých změn, na začátku nové cesty, či možná „nového příběhu“, což bude vyžadovat naši tvořivost a imaginaci, odvážné myšlení, smysl pro obdiv a úžas, i vnímavé a chápající srdce, jež se dokáže vcítit do jiných modů bytí a propojit v sobě četné protiklady, neboť – jsme jedno společenství Země.

Jiří Zemánek

Poslední úprava: 08.10.2018

MALVERN knihkupectví

Adresa: kavárna Božská lahvice, Italská 13, Praha 2 Vinohrady. Otevřeno  pondělí - sobota od 10 do 22 hodin.
Kompletní nabídka knih též na e-shopu www.malvern.cz

Kontakt: , tel. 724 245 245.

Související odkazy

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.