english czech
Úvod2 arrow Doporučujeme

Doporučujeme

Kniha "Eliášovy příběhy na nebi, na zemi a na moři" Ruth J. WeinigerNakladatelství Malvern 2017.

Příběhy o proroku Eliášovi, tajemném poutníkovi, si vyprávějí lidé skoro po celém světě. Eliáš putuje nebem i zemí, pouští i mořem. V převleku za žebráka, poutníka či šaška pomáhá malým i velkým. Vypráví se, že je neviditelně přítomný všude, kde je vysloveno jeho jméno, kde na něj někdo jen pomyslí. - Jestli je to pravda, pak až se začtete do prvních řádek této knihy, přijde i k vám...

Výběr z biblických příběhů a židovských, křesťanských a muslimských legend o proroku Eliášovi je určen pro všechny, kdo se nebojí pohádek ukrývajících více než jeden význam. Pověstí a legend, v nichž se objevují démoni, bohové, světci a proroci.

Knihu provází barevné ilustrace Rézi Weiniger.

www.malvern.cz

0 Komentáře
Poslední úprava: 10.02.2017

Kniha "Jesličky Františka Bílka" od Františka KožíškaNakladatelství Malvern 2017.
Sochař František Bílek (1872 – 1941) proslul především jako autor monumentálních soch a plastik, ale jeho pracovní záběr, rozpínající se od architektury po drobné grafické práce, byl tak široký, že ani nepřekvapí informace, že byl autorem také jesliček, resp. betlému. Přesto je tato část jeho díla je velmi málo známa.
F. Bílek byl se svým bratrem Antonínem a malířem V. Foersterem autorem chrámového dřevěného betlému pro děkanský kostel v Pelhřimově (1900-1), když předtím vytvořil pro jesličkové figury předlohy v podobě hliněných modelů, které si později žily svým vlastním životem a sloužily jako jesličky doma u Bílků. Po třiceti letech vytvořil Bílek návrh originálního symbolického betlému bez lidských a zvířecích figur pro Církev československou (husitskou). Tato drobná publikace popisuje okolnosti vzniku, vzájemné vztahy a další osudy všech tří jesliček (betlémů) a poprvé je tak uceleně představuje veřejnosti.

www.malvern.cz

0 Komentáře
Poslední úprava: 10.02.2017

Kniha "Duch Merkurius" Carl Gustav JungNakladatelství Malvern vydalo knihu Carla Gustava Junga na začátku roku 2017.
Autor v této knize přechází od výkladu grimmovské pohádky o duchu v lahvi, k analýze podob a funkcí Merkuria v alchymických textech, a nakonec k postavě Herma v gnostických traktátech. V shodě se svým psychologickým pojetím, jež spatřuje v alchymii nikoli zkoumání, nýbrž výsostný způsob prožívání nevědomí, shledává v Merkuriovi složeném ze všech myslitelných protikladů na jednu stranu bytostné Já, na druhou stranu proces individuace, a konečně také kolektivní nevědomí..

www.malvern.cz

0 Komentáře
Poslední úprava: 10.02.2017

Kniha "Máme za sebou sto let psychoterapie a svět je stále horší"Nakladatelství Malvern představuje autory: James Hillman, Michael Ventura.

Troufalá a rozhněvaná řada vášnivých rozhovorů a dopisů je sžíravým komentářem a kritikou nejen dnešní psychoterapie, ale také takřka všech významných aspektů současného života – sexuality, politiky, médií, životního prostředí i městského života. James Hillman, kontroverzní a neortodoxní jungiánský psycholog, muž, kterého Robert Bly nazval „nejživější a nejoriginálnější americký psycholog od dob Williama Jamese“ – společně s Michaelem Venturou – provokativním fejetonistou L. A. Weekly a romanopiscem – otřásají mnoha obecně přijímanými přesvědčeními o našich životech, duši i společnosti. Dva brilantní a troufalí intelektuální divoši porušují pravidla a jezdí na červenou, aby udeřili do samotného jádra našich domněnek a pokáceli všechna naše zlatá telata.

www.malvern.cz

0 Komentáře
Poslední úprava: 10.02.2017

Kniha "Putovat s andělem" - Annick de Souzenelle, Pierre-Yves Albrecht

Nakladatelství  Malvern.Zatímco v první části této knihy se autorka Symbolismu lidského těla zabývá přítomností andělů v židovsko-křesťanské tradici, Pierre-Yves Albrecht zkoumá význam andělů od starověké Persie až po súfijský islám.

V návaznosti na dílo H. Corbina  se s těmito autory vydáme na dobrodružnou cestu duchovní alchymie, jemnohmotné fyziognomie a imaginální ekologie. Knihu zakončuje rozhovor obou autorů o erotickém rozměru andělské lásky.

www.malvern.cz

0 Komentáře
Poslední úprava: 10.02.2017

Kniha "Boschův triptych v zrcadle písma " - Zdeněk Neubauer

Nakladatelství  Malvern vydává Boschův triptych v zrcadle písma. "Zahrada pozemských rozkoší" nebo "Třetí den stvoření"?


Triptych Hieronyma Bosche Zahrada pozemských rozkoší byl po staletí výkladů pevně spojen s výsostným mytickým příběhem evropské civilizace – stvořením světa, po otevření triptychu pak příběhem stvoření našich prarodičů Adama a Evy a osudu jejich potomků, lidstva, až k jejich zániku.

Při četbě předkládaného textu jsme ovšem svědky dalšího napínavého příběhu: filosof a biolog Zdeněk Neubauer sestupuje od tradovaného chápání obrazu jako příběhu stvoření Adama a Evy a dalšího osudu lidstva do ještě hlubší genealogické vrstvy tohoto příběhu: ke stvoření mohutností, které prostupují celek stvoření, jež lze vyčíst z bible. Centrálním motivem triptychu se pak stává jedna z nich, vegetativní mohutnost stvořená třetího dne, příběh fysis (přírody), která teprve umožnila veškeré dění a lidskou historii. Neubauer vidí v obraze oslavu fysis jako bytostné součásti člověka, jako živoucí síly, která je ještě starší prarodičkou lidí, než byli Adam a Eva.

Položení tohoto výkladu, propojení Boschova triptychu se soustředěným čtením bible, však není třeba nutně chápat jako popření hypotézy o prvních lidech a jejich historii. Oba příběhy – Adama a Evy i fysis – lze vnímat paralelně jako dvě linie téhož příběhu…

www.malvern.cz

0 Komentáře
Poslední úprava: 10.02.2017

Kniha "Kosmické rozhovory. Dialogy o povaze vesmíru a hledání skutečnosti"

Nakladatelství  Malvern vydává rozhovory s Brianem Swimmem, Fredem Alanem Wolfem, Peterem Russellem, Bernardem Haischem, Richardem Tarnasem, Barbarou Max Hubbardovou a dalšími.


V tomto jedinečném souboru rozhovorů mluví astronom Stephan Martin s některými z předních světových vědců, filosofů, duchovních učitelů a globálních kulturních aktivistů (Brian Swimme, Fred A. Wolf, Peter Russell, Christopher Bache, Duane Elgin ad.)  o tajemství vesmíru a o tom, jak se k němu dnes vztahujeme.
Tyto kosmické dialogy kladou otázku po budoucností lidstva v dynamickém a vyvíjejícím se vesmíru; představují kosmologii především jako cestu transformace,  jako iniciaci člověka do tvořivého spojení s vesmírem. Naznačují, že také my jsme vesmír, v němž kosmos může sám sebe poznávat.

www.malvern.cz

0 Komentáře
Poslední úprava: 10.05.2016

Kniha "Principy moderní architektury" - Christian Norberg-Schulz

Nakladatelství  Malvern


Významný  norský historik a teoretik architektury, známý u nás především do češtiny přeloženou knihou Genius loci, analyzuje  v tomto díle  základní rysy   charakteristické pro moderní architekturu  vůbec a její vývojové fáze od premoderních počátků koncem 19. století do postmodernismu a  nových trendů na počátku 21. století.  Vychází  z rozboru  základních vlastností „nového světa“ a postavení člověka v něm jako vstupního a trvalého činitele.  Popisuje specifické prostředky, jimiž architektura  nové vnímání světa zprostředkuje (volný půdorys, otevřená forma)  a  použití těchto prostředků  v hlavních oblastech architektonické tvorby  (bydlení - obytný dům;  občanské instituce - veřejné budovy;  město).

Zvláštní pozornost  věnuje problematice významu  v architektuře a jejímu průmětu do různých dílčích a časových principů  (regionalismus, monumentalita, architektura místa).

Při zpracování tématu uplatňuje autor fenomenologický přístup; i tomu lze děkovat, že nejde o suchou učebnicovou četbu, nýbrž  text, v němž odborná látka je podána způsobem odrážejícím hloubku autorova „prožívání architektury“ a morální východiska jeho pohledu a názorů.

www.malvern.cz

0 Komentáře
Poslední úprava: 10.05.2016

Kniha "Putování mystickým rokem aneb skrytá řeč svátků" - Karel Funk

Nakladatelství  Malvern vydalo  knihu "Putování mystickým rokem aneb skrytá řeč svátků" -  Karla Funka.


Známý autor ve své nové knize ukazuje, kterak se lze hlouběji vztahovat k rytmickému koloběhu ročních dob a svátků.

Prožívat mystický rok, začínající Vánocemi, znamená prožívat i děje, s nimiž souvisí vláda čtyř kosmických archandělů ročních dob. Znamená to možnost, že v praxi poznáváme poměr své vlastní bytosti ke kosmu – nikoliv astronomickému, nýbrž duchovnímu. Vědomé prožívání ročního koloběhu a jeho svátků je podle tohoto autora nejbezpečnější cestou, jak přivádět duchovno v člověku k duchovnu v kosmu.

www.malvern.cz

0 Komentáře
Poslední úprava: 18.03.2016
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Výsledek 1 - 13 z 22

MALVERN knihkupectví

Adresa: kavárna Božská lahvice, Italská 13, Praha 2 Vinohrady. Otevřeno  pondělí - sobota od 10 do 22 hodin.
Kompletní nabídka knih též na e-shopu www.malvern.cz

Kontakt: , tel. 724 245 245.

Související odkazy

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.